Mittelspitzvalpar väntas

Vi har parat vår Bella med Poppe.

Ilifos Isabella och Lejonbols Peter Pan

 

valpar väntas vecka 19

Båda är ögonlysta och patellaundersökta utan anmärkning.

för kontakt tele: 0705-368017 eller email eva@lejonbols.info

valpdagbok

Ilifons Isabella
Patellaundersökt med UA
180206 - Ögonlyst med UA

Lejonbols Peter Pan
Patellaundersökt med UA
170823 - Ögonundersökt med UA

Bella parad 180310